Kontakt

Elanders Polska Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2
09-100 Płońsk

Polska

Phone: +48 23 662 23 16
Fax: +48 23 662 31 46

recepcja.plonsk@elanders.com
www.elanders.pl
www.elanders.com

NIP: 526-10-25-409
REGON: 010969555
KRS: 0000101815

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 7 214 000 PLN

 

Drugi oddział produkcyjny w Polsce:
ul. Wrocławska 33d
55-095 
Długołęka k. Wrocławia

Dział handlowy

Łukasz Kawka
email: lukasz.kawka@elanders.com
Tel.: (+48) 601 558 516

Artur Bieżuński
email: artur.biezunski@elanders.com
Tel.: (+48) 726 782 905

Katarzyna Stępień
email: katarzyna.stepien@elanders.com
Tel.: (+48) 601 256 683

 

Dział Prepress
Przygotowalnia offsetowa
Tel.: (+48) 604 208 206

email:prepressplonsk@elanders.com

Magazyn i Logistyka
Tel.: (+48) 600 059 672
Tel.: (+48) 603 460 489

email: magazyn.plonsk@elanders.com

Magazyn - oddział Długołęka
Tel.: (+48) 698 644 307

 

Napisz do nas!

Wyślij

Skontaktuj się z nami!

Telefonicznie

+48 23 662 23 16