Moc koloru

MOC KOLORU

TEKST EWA MOŚCICKA

Często to, co widzimy na ekranie monitora, nie odpowiada materiałom na papierze. I dotyczy to nie tylko wydruków z kolorowych drukarek, które mamy w biurach, ale również prac wykonanych w profesjonalnych drukarniach. Różnorodność technik druku powoduje, że zazwyczaj kolory uzyskane na odmiennych podłożach różnią się od siebie. A wydruki mają się nijak do tego, co widzieliśmy na projekcie…

CZYM WŁAŚCIWIE JEST COLOR MANAGEMENT?

System zarządzania kolorem powstał,  by jak najbardziej zbliżyć kolory wyświetlane na monitorach do kolorów uzyskanych w druku. Barwy w komputerze są wyrażane za pomocą konkretnych wartości liczbowych. Color Management bazuje na profilach ICC – małych plikach opisujących sposób, w jaki dane urządzenie czyta i pokazuje poszczególne kolory. Dzięki temu system posiada precyzyjne informacje o tym, jak kolory są odczytywane i za ich pomocą również możemy zmieniać odpowiednio liczby opisujące barwy. Profile ICC charakteryzują kolor zgodnie z normami ogłoszonymi przez International Color Consortium.

magazyn_10-11_coverPOD.jpg

JAK DZIAŁA CM?

Profil ICC jest swego rodzaju metryczką danego urządzenia opisującą, jak ono pokazuje lub drukuje poszczególne kolory. Ta wiedza pozwala na przygotowanie  pliku do druku w ten sposób, by kolory zostały prawidłowo wydrukowane.  Nie odbywa się to metodą prób i błędów, choć tak bywało kiedyś. Dziś informacja  o profilach ICC pozwala przygotować  ten sam materiał na różny sposób  – z różnymi profilami kolorów – by wy- druk wyszedł poprawnie na różnych urządzeniach. W praktyce wygląda to tak,  że program graficzny dołącza do zapisywanego pliku informację na temat profilu ICC, w którym został on przygotowany,  i przekazuje dane, jak powinny wyglądać kolory na wydruku.

KIEDY KOLOR  WYGLĄDA ŹLE...

Rozbieżność kolorów, czyli  inny ich wygląd na poszczególnych  urządzeniach i na wydrukach,  może mieć różne źródło.

NAJWAŻNIEJSZE PRZYCZYNY TO:

•  ustawienia monitorów – różni  producenci inaczej regulują monitory, nawet dwa urządzenia tego samego  producenta mogą inaczej wyświetlać barwy, więc zdarza się, że zmiana  ustawień w samym panelu monitora znacznie wpłynie na to, jak kolory  będą pokazywane;

•  ustawienia programów graficznych  – złe ustawienia preferencji  w programach Photoshop, Illustrator,  Acrobat czy InDesign, mogą totalnie  zmienić sposób wyświetlania kolorów,  dlatego ustawienia preferencji  wyświetlania w programach graficznych  to jeden z ważniejszych elementów  Color Management;

•  profile ICC – to podstawa zarządzania barwą, jeśli profile zostaną użyte nieprawidłowo lub zupełnie przypadkowo, zazwyczaj niekorzystnie wpływają na efekt, dlatego znajomość ich działania daje zupełnie inne możliwości wpływu  na to, jakie barwy uzyskamy w druku;

•  nieprawidłowe zapisy obrazów – jak już pisaliśmy, kolory są zapisane w postaci liczb, obraz z aparatu cyfrowego zapisany jest w modelu barw RGB, ale do druku musi być przekonwertowany na zapis w CMYK, który oddaje ilość potrzebnego koloru w druku, by uzyskać najlepszy efekt; brak konwersji obrazu na CMYK, bądź nieprawidłowa konwersja lub wielokrotna, mogą znacznie pogorszyć jakość wydruków;

•  nieznane warunki druku i profile drukarni – coraz więcej drukarni dbających o zadowolenie klienta udostępnia profile swoich urządzeń, by pliki wyjściowe były przygotowane w sposób zapewniający wydrukom najlepszą jakość; zdarza się też tak, że drukarnia odsyła pliki nieprzygotowane zgodnie z przekazanymi wcześniej zaleceniami, by nie brać odpowiedzialności za to, że wydrukowane materiały będą znacznie odbiegały kolorystycznie od przygotowanych przez klienta plików;

•  ograniczenia technologiczne – wiadomo, że niektóre  urządzenia bądź techniki druku oferują większy zakres barw, niektóre mniejszy, wpływ na wynik mają również surowce,  jak choćby papier – na papierze gazetowym nie uzyskamy  tych samych efektów kolorystycznych, co na kredzie.

TAK DLA COLOR MANAGEMENT

Prawidłowo wdrożone zarządzanie kolorem pozwala uzyskać dużą wierność na każdym etapie pracy – od projektowania do końcowego wydruku. Wydrukowane obrazy mogą być na tyle podobne do tego, co widzieliśmy na monitorze, że trudno będzie znaleźć znaczące różnice. Dlatego też korzystanie z możliwości Color Management zmniejsza ryzyko niezadowolenia z efektu pracy. Nikt nie będzie niemile zaskoczony, co dla stosunków między zleceniodawcą a zleceniobiorcą ma niebagatelne znaczenie  i pozwala uniknąć sytuacji spornych.

O CO KONIECZNIE ZADBAĆ?

1.  Rozpoczynamy od regulacji i kalibracji monitorów,  na których projektujemy materiały do druku i pracujemy nad obrazami. Może to niebywałe, ale tę podstawową czynność często się zaniedbuje choćby dlatego, że trzeba skorzystać ze specjalnych urządzeń pomiarowych, np. kalibrator, densytometr, by określić sposób,  w jaki monitor wyświetla kolory.

2.   Kolejny często pomijany szczegół to ustawienie programów graficznych. Nie zaglądamy do preferencji Photoshopa czy innych programów i latami pracujemy na innych skalach kolorystycznych niż choćby standardy obowiązujące w Europie. Poprawne ustawienie preferencji wyświetlania kolorów  w programach graficznych jest niezwykle ważne  dla poprawności drukowanych prac.

3.  Nie bez znaczenia jest kalibracja i profilowanie innych  sprzętów, z których korzystamy w procesie przygotowywania i sprawdzania plików do druku, np. skanera, drukarki proofów, jeśli wykonujemy takie wydruki sami przed wysłaniem materiałów do drukarni.

4.  Praca nad projektem kończy się wygenerowaniem pliku, który przekazujemy do drukarni. I tu koniecznie należy zadbać o to, by wziąć pod uwagę wszelkie sugestie  od zleceniobiorcy i przygotować plik odpowiadający wymaganiom technicznym. Obecnie najczęściej wysyła się pliki o rozszerzeniu PDF, przy eksportowaniu których poprawne ustawienia barw są niezwykle ważne, ponieważ zarządzanie kolorami jest w nich bardzo rozbudowane. Brak wiedzy na ten temat może spowodować,  że uzyskany druk nie będzie nas satysfakcjonował.

rozkladowka_12-13.jpg

CO DAJE CM?

•  daje możliwość zobaczenia na monitorze kolorów maksymalnie zbliżonych do tych, jakie wyjdą w druku;

•  pozwoli sprawdzić na monitorze, jak ten sam obraz zostanie wydrukowany w różnych drukarniach  (soft proofing);

•  da nam większą kontrolę nad zmianą obrazu  pomiędzy RGB a CMYK; •  zadba o wszystkie parametry tworzenia separacji kolorów do druku;

•  ograniczy ilość wydruków próbnych, czyli proofów;

•  oszczędzi czas przy korekcji barw.

CZEGO CM NIE DA?

•  nie zapewni kolorów niemożliwych do uzyskania  w danej technice druku i na danym podłożu drukarskim, czyli na przykład nie wydrukuje nasyconego koloru Pantone na papierze gazetowym;

•  nie poprawi jakości słabych zdjęć;

•  nie będzie robić wszystkiego z automatu – potrzebuje naszej kontroli i świadomego używania.

 

Magazyn drukarni Elanders. Printing&More Nr2

Skontaktuj się z nami!

Telefonicznie

+48 23 662 23 16