Słownik pojęć drukarskich - Magiczne wyrazy w języku drukarskim

Podczas kontaktu z drukarnią możecie spotkać się ze słowami, które brzmią tajemniczo. Jednak ich znajomość może usprawnić proces druku Waszych materiałów, a także poprawić ich jakoś. Dlatego odczarowujemy najważniejsze pojęcia w języku drukarskim.

 

Magiczne wyrazy w języku drukarskim:

 

Bezpieczny margines – jest to odległość od krawędzi strony, w której nie powinny znajdować się ważne elementy druku. Jest to bardzo istotne, ponieważ chroni nasz wydruk przed obcięciem np. tekstów lub zdjęć, które są znaczącą częścią całego projektu. W zależności od tego co drukujemy bezpieczny margines może się różnić, np. dla druku ulotek wynosi on 3mm (po 1,5mm z każdej strony), a przy druku katalogów lub czasopism wewnętrzy margines powinien mieć 5mm.

Bigowanie – to proces introligatorski oznaczający wykonywanie na papierze lub kartonie specjalnych wgnieceń, które ułatwiają, a właściwie umożliwiają, odpowiednie zgięcia gotowych wydruków.

Bitmapa – inaczej nazywana  grafiką rastrową. Jest to obraz graficzny przedstawiany na ekranie monitora za pomocą świetlnych punktów (pikseli). Zwiększając wielkość bitmap obniżamy jakość obrazu.

CMYK – paleta barw, która składa się z czterech podstawowych kolorów farb drukarskich: cyan, magenta, yellow, key colour. Kolory CMYK łączone są w proporcjach od 0 do 100%, Dzięki połączeniu wszystkich kolorów barwa końcowa może mieć maksymalnie 400% koloru.
Łączenie kolorów z palety CMYK umożliwia wydrukowanie niemal każdego koloru, jaki może zarejestrować ludzkie oko. Dla przykładu, aby uzyskać głęboką czerń należy ustawić kolory w następujących proporcjach: K100% + M60% + C50% + Y40%. Dzięki temu stworzymy bardzo mocny czarny na granicy przelewania.

Słownik pojęć drukarskich

CTP – przygotowanie form drukowych. Polega na bezpośrednim naświetleniu płyty, czyli eliminuje etapy naświetlania plików na klisze i ich czasochłonnego montażu. Oznacza poprawę jakości i precyzji form drukowych oraz zwiększenie szybkości ich wytwarzania.

Druk - przenoszenie farby na podłoże drukowe za pomocą formy drukowej, w celu powielenia obrazu reprodukowanego. Wyróżniamy kilka rodzajów druku: druk cyfrowy, offsetowy, rolowy, arkuszowy.

Falcowanie (łamy) - proces introligatorski, który polega na złamywaniu papieru. Pozwala nam na składanie kartek np. na pół, czy na kilka razy. Wyróżniamy kilka rodzajów łamów:
- „w C” w ulotce złożonej w „C” prawe zewnętrzne skrzydełko wchodzi do środka, a lewe zewnętrzne skrzydełko obejmuje je.
- „w Z” (harmonijka). W ulotce złożonej w „Z” wszystkie skrzydełka mają jednakową szerokość.
- w ołtarzyk. W ulotce złożonej w ołtarzyk, skrzydełka boczne są mniejsze od skrzydełka środkowego, a suma ich szerokości równa się szerokości środka ulotki.

Format brutto – wielkość projektu do druku, który jest formatem netto powiększonym o tzw. "spad". Każdy projekt powinien być powiększony o wartość spadu, aby finalny produkt wyglądał tak jak projekt na komputerze.

Format netto – format druku po obcięciu spadów. Finalny produkt dla klienta.

Gramatura papieru – jest to tzw. grubość papieru. Gramaturę papieru podaje się w gramach na metr kwadratowy. Typowy papier do ksero i druku ma gramaturę 80g/m2. Na papierze o większej gramaturze 90-100g/m2 zwiększa się kontrast, co przekłada się na wyższą jakość kolorowych wydruków. Papier o gramaturze 160-300g/m2 wykorzystywany jest do wizytówek, dyplomów, zaproszeń i okładek. Nasza drukarnia umożliwia druk na papierach o gramaturze od 40 do 350 g/m2.

HWC – papier rolowy bezdrzewny dwustronnie dwu- lub trzykrotnie powlekany z wykończeniem błyszczącym, satynowym lub matowym, potocznie zwany jest kredą.

Introligatornia – finalny proces wykończenia druku. Do usług introligatorskich zaliczamy: sztancowanie, falcowanie, bigowanie, foliowanie, złocenie czy lakierowanie UV

Just in time – autorski produkt drukarni Elanders dzięki, któremu zapewniamy miejsce w naszym magazynie na gotowe wydruki, które w zależności od zapotrzebowania klienta wysyłamy partiami poprzez sprawdzone i rzetelne firmy transportowe krajowe oraz międzynarodowe.

LWC – papier rolowy drzewny powlekany z połyskiem lub matowy.

MFC – papier rolowy drzewny powlekany matowy.

MWC – papier rolowy drzewny dwukrotnie powlekany z połyskiem lub matowy.

Pantone – paleta barw jednolitych, które są przygotowywane wcześniej i nie powstają w wyniku mieszania farb drukarskich przy nanoszeniu druku na powierzchnię jak to się dzieje w przypadku CMYK. Wśród Pantone’ów znaleźć można kolory niemożliwe do uzyskania w CMYK - w szczególności specjalne farby kryjące symulujące metaliczny efekt złota, srebra, platyny czy brązu, ale też i różne, dość jaskrawe barwy.

Paser - element graficzny umieszczany poza formatem netto projektu graficznego, służący jako "celownik" w druku do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku dwustronnym pasery pozwalają na spasowanie strony prawej i lewej.

Paser poligrafia.svg

Prepress - procesy przeddrukowy lub przygotowanie do druku. To swego rodzaju kontrola plików – zadbanie o każdy detal wyrobu poligraficznego. Dzięki temu mamy gwarancję, że cały proces drukarski przebiegnie bez żadnych błędów czy modyfikacji. To bardzo usprawnia działanie – pomaga w sporządzeniu wydruków próbnych, naniesieniu korekt oraz zatwierdzeniu materiału do druku. Tym samym mamy pewność, że do produkcji trafią wyłącznie pliki poprawne, zoptymalizowane dla konkretnego procesu technologicznego.

RGB – paleta barw stworzona jest z trzech podstawowych kolorów – czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Z RGB spotykamy się w ekranach komputerów, tabletów, telewizorów i innych urządzeniach elektrycznych. W tej palecie nie należy przygotowywać projektów do druku.

Rozdzielczość - gęstość punktów drukowanego obrazu lub tekstu. Im wyższe DPI, tym bardziej szczegółowy będzie drukowany materiał. Standardowa rozdzielczość dla druku katalogów czy ulotek wynosi 300DPI.

Rozkładówka - dwie sąsiadujące ze sobą strony książki, gazety lub czasopisma. Najprostszym przykładem rozkładówki jest grafika mieszcząca się na lewej i prawej stronie wewnątrz druku, tworząca jedną całość.

SC – papier rolowy superkalandrowany, papier drzewny lub makulaturowy.

Spad - płynne wyjście tła za linie cięcia gotowego wydruku, który zostanie ścięty w czasie obróbki introligatorskiej. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.

Sztancowanie – proces introligatorski polegający na wycinaniu wcześniej określonego kształtu na gotowych wydrukowanych materiałach. Sztancowanie jest stosowane w przypadku wytwarzania m.in. teczek firmowych, folderów, ulotek, kalendarzy, kart (np. rabatowych, voucherów, karnetów), czasopism itp.

Tłoczenie – proces introligatorski stosowany do uszlachetniania wydruków. Poddane temu procesowi produkty poligraficzne zyskują na atrakcyjności i nabierają charakteru ekskluzywnego, a nawet artystycznego. Wyróżniamy tłoczenia wgłębne i wypukłe.

Wektor - grafika obiektowa to rodzaj grafiki komputerowej opisanej za pomocą figur geometrycznych: odcinków, krzywych, prostokątów, okręgów, umiejscowionych w układzie współrzędnym. Zaletą plików wektorowych jest:

  • skalowalność - grafika może zostać zeskalowana praktycznie w nieskończoność, bez utraty jakości,
  • mały rozmiar pliku,
  • łatwa zmiana i edycja grafiki.

 

Jeśli w tym artykule nie ma pojęć, których znaczenia nie znasz skontaktuj się z nami lub odwiedź FAQ. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

Telefonicznie

+48 23 662 23 16