Dane firmy

 

Elanders Polska Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 2
09-100 Płońsk

Polska

Phone:  +48 23 662 23 16
Fax:      +48 23 662 31 46

recepcja.plonsk@elanders.com
www.elanders.pl
www.elanders.com

Skype: ElandersPolska

 

 

Drugi oddział produkcyjny w Polsce:
ul. Wrocławska 33d
55-095 
Długołęka k. Wrocławia

NIP: 526-10-25-409
REGON: 010969555 
KRS: 0000101815

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy 7 214 000 PLN

Napisz do nas!